.vimrc

Мій про­стень­кий .vimrc тут.

Опубліковано в Записки Мітки: , , ,

Юля Худякова

Соне­чка вам на ніч (не Дра­кулу ж перед сном слу­хати; хоча кому як).

Це та дів­чинка на бек-вокалі у Буту­сова. На її сайті є блю­зові записи, але, чесно кажучи, мені більше подо­ба­є­ться те, як вона співає висо­ким голо­сом, а не низь­ким. Хоча що там гово­рити, діа­па­зон у неї широ­кий, а вокал — доволі сильний.

А ще вона мені чимось сильно нага­дує одну мою однокурсницю.

Опубліковано в Записки Мітки: , , ,

Dracula — Walking On Water

А вот Ланде з новим аль­бо­мом, схоже, спра­вився, хоча я дійшов тільки до дру­гої пісні.

(про себе смі­юся, що це утя­же­льонна вер­сія буту­сів­ських про­гу­ля­нок по воді)

Опубліковано в Записки Мітки: ,

На лижах у Карпатах

Із 7-го по 11-те лютого мав задо­во­ле­ння вперше бути в засні­же­них Кар­па­тах. Я там, зві­сно, нео­дно­ра­зово був, але в теплу пору року. Цього разу треба було поба­чити, що це таке — сніг у Кар­па­тах. Під катом фото­чки з роз­по­віддю. Деякі фото­чки об’ємні. Багато фото­чок не мої, роблені Альо­ною.
Читати все ››

Опубліковано в Записки

Nightwish — Endless Forms Most Beautiful

Туо­мас, WTF? Ти в курсі, що в тебе вийшов такий собі еко-альбом — легень­кий тан­цю­валь­ний поп-фольк-рок? Ти чому заста­вив Флор так по-простому спів­ати? Чи тобі нага­дати, на що вона зда­тна? Де ділася роз­мі­ре­ність, усе­ося­жність, вели­чність твоїх сим­фо­ній? Ти явно кудись спі­шив, а за тобою спі­шили гітари, ударні і, зре­штою, увесь аль­бом. Чутно, зві­сно, що нема Юкки, але навіть його при­су­тність нічого б не змі­нила. Ну, хіба трохи. А ще ти в одній пісні (Yours Is An Empty Hope) мав наглість повто­рити себе ж (див. вступ Dark Chest Of Wonders).

Зроби з цим щось, ти вже і так устиг від­по­чити про­тя­гом роботи над остан­німи двома аль­бо­мами. І вижени того мужика із сопіл­кою, вона вам не личить.

Твій шану­валь­ник.

Опубліковано в Записки Мітки: , ,

Ювілейний концерт Бутусова

Зда­є­ться, я його тут ще не показував.

Опубліковано в Записки Мітки: , ,

Шарон

Як її не любить?

P.S. «Радіо 538» якесь, відімо, досить попу­лярне в Нідер­лан­дах. Там у них на каналі багато кла­сних живих запи­сів, з-поміж них є ще кілька з Within Temptation.

Опубліковано в Записки Мітки: ,

Театр і кіно

Вихі­дними мав нагоду наві­да­тися в театр на поста­новку «Бабо­чки сво­бо­дны» (п’єса Лео­нарда Герша «Эти сво­бо­дные бабо­чки») у був­шому «Кра­кові», а нині «Києві» на Руса­нівці у вико­нанні сту­дії «Тыся­че­ле­тие». Не можу, правда, ска­зати, що я так уже сильно й пові­рив, ІМХО, грали натя­гнуто. І театр трохи зане­дба­ний. Але то таке.

Ще був на «ОЕ.20 LIVE IN KYIV». Крайнє сімпатічно.

Опубліковано в Записки Мітки: ,

Шейпінг пакетного IP-трафіку за допомогою tc+cls_bpf

Ахтунг: у цій замі­тці є над­се­кре­тне зна­ння, яким воло­діє дуже неве­лика кіль­кість людей. Якщо ви усві­дом­лю­єте, що від роботи з tc у вас може погір­ши­тися само­по­чутя, може почати випа­дати волосся в одних місцях і рости в інших, може піти дру­жина й забрати дітей, ви можете захво­ріти на алко­го­лізм тощо, але вас це не лякає — читайте далі.
Читати все ››

Опубліковано в Записки Мітки: , , , , ,

Велобайк

Загля­нув тут у суботу на Вело­байк — 2015. Ох і ціни :(. Зві­сно, в євро вони не змі­ни­лися, а в грн мій вєлік тепер штук трид­цять коштує. Про дво­пі­двіси я вза­галі мовчу, там шести­зна­чні числа.

Пічаль-біда.

Єдині вєліки, які збе­ре­гли від­но­сно аде­ква­тну ціну — це Форти.

Опубліковано в Записки Мітки: